Bidang Kerjasama

 

Bagi mencapai visi dan misi yang telah disepakati bersama, negara anggota MABIMS telah bersetuju dengan bidang-bidang kerjasama yang sedia ada disusun dan dibahagikan kepada dua bahagian iaitu:

      1. Bidang Strategik

  •       2. Bidang Khas

 

Bidang Strategik mempunyai 7 bidang iaitu:

   1. Pembangunan Kehidupan Beragama Yang Progresif Melalui Penguatan Syiar Islam dan Dakwah.
   2. Pembasmian Kemiskinan Melalui Program Pengupayaan Golongan Fakir Miskin
   3. Pembangunan Potensi Belia Sebagai Generasi Penerus.
   4. Peningkatan Sumberdaya Manusia Melalui Pendidikan Islam Bersepadu.
   5. Peningkatan Harmonisasi Sosial Masyarakat Melalui Pemahaman Silang Agama dan Budaya
   6. Pembangunan Umat Islam di Luar MABIMS Melalui Program Sosial dan Kemanusiaan.
   7. Penonjolan Kefahaman dan Amalan Islam di Rantau MABIMS dan Peranan MABIMS ke Dunia Luar.

 

Manakala Bidang Khas sehingga Pertemuan MABIMS Ke-15 ialah:

   1.Penubuhan Pejabat Maya Bagi Sekretariat MABIMS.
   2.Pengurusan Haji
   3.Penyelarasan Rukyah dan Takwim Islam MABIMS.

 

 

01

BeritaMabims

Berita MABIMS bagi 4 buah negara
02

KertasKerja

Kertas kerja MABIMS bagi 4 buah negara
03

NegaraMABIMS

Negara Mengangotai MABIMS: Brunei, Indonesia, Singapura,